Violencia de genero

Den här podden tar upp det viktiga samhällsproblemet med könsrelaterat våld. Eleverna har sett filmen ”Te doy mis ojos”, ”Ta mina ögon” på svenska och arbetat med frågor som behandlar filmens innehåll, men också mer generellt det svåra temat med våld i nära relationer. I arbetsmaterialet finns flera frågor/frågeställningar kring filmen samt en gedigen ordlista med ord och uttryck kring temat och filmen.

Lyssna - Podcast podd spanska - Madrid Hablando - Colegio Escandinavo
Klicka här för att lyssna!

Arbetsmaterial - Podcast podd spanska - Madrid Hablando - Colegio Escandinavo
Klicka här för arbetsmaterial!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *