Samhällsfrågor

Här kommer vi att lägga ut podcaster som tar upp aktuella samhällsfrågor och andra viktiga händelser.

#010 – Violencia de genero
Den här podden tar upp det viktiga samhällsproblemet med könsrelaterat våld. Eleverna har sett filmen ”Te doy mis ojos” / ”Ta mina ögon” och arbetat med frågor som behandlar filmens innehåll, men också mer generellt det svåra temat med våld i nära relationer. I arbetsmaterialet finns flera frågor/frågeställningar kring filmen samt en gedigen ordlista med ord och uttryck kring temat och filmen.
Klicka här för att lyssna!
Klicka här för arbetsmaterial!